Robot forex EA044

Robot forex EA044 được code lập trình để xác định vị trí đảo chiều của giá.

Điều kiện BUY:

  • Xuất hiện mô hình nến gồm 3 cây nến thoả mãn: đỉnh (High) sau thấp hơn đỉnh trước, đáy (Low) sau thấp hơn đáy trước. Mỗi một cây nến trong cụm 3 nến này không được quá nhỏ (phải lớn hơn một giá trị nào đó).
  • Độ lớn cây nến số 1 với chỉ báo ATR lớn hơn một giá trị nào đó (mặc định là 1).
  • Nếu nến số 1 trùng màu với 2 nến trước đó thì xét điều kiện râu dưới của nến số 1 phải chiếm tối thiểu bao phần trăm của toàn bộ cây nến.
  • Nếu nến số 1 khác màu với 2 nến trước đó thì xét điều kiện thân nến số 1 phải chiếm tối thiểu bao nhiêu phần trăm của toàn bộ cây nến.

Điều kiện SELL:

  • Xuất hiện mô hình nến gồm 3 cây nến thoả mãn: đỉnh (High) sau cao hơn đỉnh trước, đáy (Low) sau cao hơn đáy trước. Mỗi một cây nến trong cụm 3 nến này không được quá nhỏ (phải lớn hơn một giá trị nào đó).
  • Độ lớn cây nến số 1 với chỉ báo ATR lớn hơn một giá trị nào đó (mặc định là 1).
  • Nếu nến số 1 trùng màu với 2 nến trước đó thì xét điều kiện râu dưới của nến số 1 phải chiếm tối thiểu bao phần trăm của toàn bộ cây nến.
  • Nếu nến số 1 khác màu với 2 nến trước đó thì xét điều kiện thân nến số 1 phải chiếm tối thiểu bao nhiêu phần trăm của toàn bộ cây nến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *