Robot forex EA041

Robot forex EA041 được thiết kế để bắt đỉnh/đáy các cặp tiền đang ở mức đỉnh hoặc đáy kỷ lục trong thời gian dài. Cụ thể như sau:

  • Khi giá ở mức cao kỷ lục (đỉnh): chúng ta sẽ rải lênh sell và chốt lời các lệnh sell đó riêng biệt (không trung bình giá – DCA). Trường hợp nếu giá tiếp tục tăng cao, chúng ta sẽ xác định chờ “tớ cùng” để có thể về bờ được lệnh sell đó.
  • Khi giá ở mức thấp kỷ lục (đáy): chúng ta sẽ rải lênh buy và chốt lời các lệnh buy đó riêng biệt (không trung bình giá – DCA). Trường hợp nếu giá tiếp tục tăng giảm, chúng ta sẽ xác định chờ “tớ cùng” để có thể về bờ được lệnh buy đó.

Trong ảnh bên dưới là biểu đồ nến cặp USDJPY khung nến tháng (MN), hiện tại cặp này đang ở mức đỉnh của hơn 20 năm. Đường màu đỏ là vị trí chúng ta xác định giá sẽ quay lại mức này cho dù thị trường có tăng tiếp tới đâu. Khi giá ở mức cao hơn đường màu đỏ, chúng ta sẽ liên tục sell và nhồi thêm các lệnh sell nếu giá tiếp tục tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *