Robot forex EA040

Robot forex EA040 là một sản phẩm hỗ trợ bạn mở lệnh tại các vị trí thời gian chỉ định trong ngày (tối đa 5 vị trí) theo chiến thuật sau:

  • Mở lệnh BUY: Tại thời điểm chỉ định nếu cây nến số 1 là một nến giảm.
  • Mở lệnh SELL: Tại thời điểm chỉ định nếu cây nến số 1 là một nến tăng.

Một số chức năng khác:

  • Khối lượng giao dich: chỉ định hoặc tính theo % tài khoản
  • SL/TP: chỉ định theo số point (10 point = 1 pip)
  • Có chức năng trailingstop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *