Robot Forex EA039

EA039 là một sản phẩm giúp các bạn gửi các thông tin về giao dich trên tài khoản của các bạn tới một group/channel của Telegram.

Để có thể sử dụng được sản phẩm này, bạn cần phải cài đặt group/channel ở chế độ Publish (công khai). Ngoài ra bạn cũng phải tạo một con bot telegram và phân quyền admin cho nó trong groups/channel của bạn. Chi tiết bạn xem thêm tại đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *