Robot forex EA028

Điều kiện mở lệnh BUY:

  • MFI nằm trong vùng quá bán (vùng giá trị nhỏ hơn level_buy). Ví dụ MFI nằm trong vùng giá trị nhỏ hơn 20
  • Nến số 1 (nến vừa đóng) là một nến tăng

Điều kiện mở lệnh SELL:

  • MFI nằm trong vùng quá mua (vùng giá trị lớn hơn level_sell). Ví dụ MFI nằm trong vùng giá trị lớn hơn 80
  • Nến số 1 (nến vừa đóng) là một nến giảm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *