Robot forex EA020

  • Điều kiện mở lệnh BUY: Khi gặp mô hình nến Pinbar tăng.
  • Điều kiện mở lệnh SELL: Khi gặp mô hình nến Pinbar giam.

Lưu ý: Khi sử dụng bot, bạn có thể lựa chọn thêm tuỳ chọn màu của cây nến pinbar. Ví dụ, Pinbar tăng bắt buộc phải có thân nến tăng.

LỊCH SỬ UPDATE – NÂNG CẤP SẢN PHẨM

  • 20/05/2022: Phát hành sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *