Robot forex EA006

Điều kiện mở lệnh BUY:

  • Trường hợp 1: Nến số 1 là nến tăng cắt bands dưới từ dưới lên trên.
  • Trường hợp 2: Nến số 1 đóng nến nằm dưới bands dưới và giá mở nến số 0 (nến hiện tại) nằm trên bands dưới.

 

 

Điều kiện mở lệnh SELL:

  • Trường hợp 1: Nến số 1 là nến giảm cắt bands trên từ trên xuống.
  • Trường hợp 2: Nến số 1 đóng nến nằm trên bands trên và giá mở nến số 0 (nến hiện tại) nằm dưới bands trên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *