Dịch vụ code BOT theo yêu cầu

Dịch vụ code BOT theo yêu cầu

Với dịch vụ code BOT theo yêu cầu, chúng tôi có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của bạn mong muốn có trong sản phẩm BOT của bạn sau khi hoàn thiện. Một số chức năng chúng tôi có thể đáp ứng cho bạn như: 

 • Code BOT theo chỉ báo (indicator) có sẵn, hoặc chỉ báo được cài đặt thêm.
 • Code BOT theo các mô hình nến: Pinbar, Engulfing,..
 • Code BOT hỗ trợ giao dịch: các nút bấm chức năng như đóng lệnh nhanh, sửa lệnh nhanh, xóa lệnh (lệnh chờ) nhanh,… BOT tự động tính khối lượng giao dịch theo SL,… 
 • Code BOT giao dịch trung bình giá (DCA), hedging
 • Code BOT copy lệnh từ một tài khoản sang nhiều tài khoản
 • Và nhiều chức năng khác mà bạn mong muốn có trên một sản phẩm BOT để có thể hỗ trợ bạn tốt nhất trong giao dịch của bạn.

Chi phí code BOT theo yêu cầu

Hiện tại dịch vụ code BOT theo yêu cầu tại eaviet.com có mức giá cố định là 25.000.000 vnđ. Bạn sẽ được nhận:

 • Tư vấn góp ý từ eaviet.com dựa trên yêu cầu của bạn để bạn có thể tối ưu chiến thuật sau khi hoàn thành sản phẩm BOT. Chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên nên làm thêm chức năng gì, bỏ chức năng gì, thay đổi chức năng gì với những ưu điểm và nhược điểm. Từ những tư vấn đó, bạn sẽ chốt phương án cuối cùng về yêu cầu sản phẩm BOT.
 •  Sản phẩm sau khi code lập trình bạn có thể sử dụng không giới số lượng ID sử dụng, không bị giới hạn thời gian sử dụng. 
 • Nếu bạn muốn làm thương mại, chúng tôi sẽ tạo chức năng Licesen Key để bạn bán thương mại mà không sợ người khác share BOT gây ảnh hưởng tới việc làm thương mại của bạn.

Ưu đãi siêu khủng

Khi bạn sử dụng dịch vụ code BOT theo yêu cầu, bạn sẽ được tặng một gói đầu tư trị giá 1000$ (hơn 24 triệu) tại quỹ đầu tư của autotrading.fund (một quỹ đầu tư của eaviet.com). Với gói đầu tư này bạn sẽ được:

 • Số tiền 1000$ này thuộc toàn quyền sở hữu của eaviet.com, và là tài sản của eaviet.com. Bạn không có quyền yêu cầu rút số tiền này. Số tiền này sẽ được quỹ đầu tư autotrade.fund sử dụng để đầu tư tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận sẽ được tổng kết vào ngày 31/12 hàng năm, bạn sẽ được nhận 70% số tiền lợi nhuận (nếu có lãi). 
 • eaviet.com sẽ công bố kết quả đầu tư