Nếu bạn có nhu cầu code lập trình robot forex theo yêu cầu tại eaviet.com vui lòng tham khảo báo giá bên dưới.

 1. BOT giới hạn ID tài khoản. Chi phí tối thiểu 1.5tr
 2. BOT không giới hạn ID sử dụng. Chi phí tối thiểu: 3tr
 3. Bàn giao mã nguồn code. Chi phí tối thiểu 15tr
 4. BOT có chức năng tạo LICESEN KEY: +1tr
  LICESEN KEY có thời hạn sử dụng: +1tr = 2tr
 5. BOT quản lý ID từ một trang web: +5tr
  (phí duy trì trang web hàng năm: 3tr)
 6. BOT bắn tín hiệu tới Telegram: +1.5tr
 7. BOT bắn tín hiệu sang Website: +5tr
 8. Hệ thống bắn tín hiệu và opy lệnh online: 15tr

 

Báo giá theo modul BOT

 • 500K/Indicator (MA, RSI, Bollinger Bands,…)
 • 500K/Mô hình nến (Pinbar, Inside bar, Engulfing,…)
 • 500K/Chức năng (TrailingStop, Quản lý vốn, Hedging, DCA,…)

VÍ DỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ:

 • BOT Sử dụng 2 chỉ báo MA, RSI => 1.000K
 • BOT sử dụng một mô hình nến Pinbar ==> 500K
 • BOT sử dụng chiến thuật trung bình giá (DCA) => 500K
 • ==> Tổng chi phí: 2.000.000